Top of Form

 ННО (оксиводород)  Хибридни горивни система.

Според необходимостта на вашия мотор. 

Запознайте се с тази нова система.

Прочитането  и  разбирането на тези инструкции  ще Ви позволи да се радвате на придобивката си години напред.

Автомобили с  електронно впръскване на горивото.
Звеното за електронно управление ECU(компютъра) или блока  за електронно управление (ECU) контролира вътрешното функциониране и горене на двигателя. Най-простите контролни блокове контролират само количеството на впръскване на горивото във всеки цилиндър на двигателя. В  по-новите контролни блокове те контролират и запалването и променливото  газоразпределение (VVT) и нивото на тласък, който се поддържа от турбокомпресора, както и други периферни устройства на  двигателя. Контролните блокове определят  количеството гориво, момента на запалване, както и други параметри, като наблюдават  двигателя,  чрез сензори. Те включват обикновено кислородни сензори (или ламбда  сензори) и MAP/MAF сензори, контролиращи въздушният поток.

В контролните блокове, параметрите на двигателя  са определени, а карбуратора или инжектора  определя количеството гориво за всеки  работен цикъл на двигателя. За двигател с впръскване на горивото,  всяко ECU ще определи  количеството гориво, което ще инжектира на базата на редица параметри. Например: Ако педала на газта се натиска повече, това ще отвори въздушната клапа и ще позволи повече въздух да бъде изтеглен в двигателя,  а електронния  блок (ECU)  ще инжектира повече гориво.

Добавяне на газ HHO към двигатели  от по-стар тип, които са с карбуратор, ще доведе до незабавни подобрения в разхода на гориво.

Но това няма да стане така при инжекционните, оборудвани с ECU, при които изгарянето на сместа вътре в цилиндъра е значително по-добро и кислородния  сензор ще очаква едно и също количество на (ООН) или естествен кислород, да излезе от двигателя към изпускателните тръби, където се осъществява  контрола на кислорода при изпаряването на горивото. Ако това количество кислород  е по-високо, то това ще предизвика сигнал за бедна смес към ECU и то ще увеличи подаването на количество гориво, за да обогати горивната смес.

Промяната на тази ситуация е много проста.  Сигнала, който идва от датчика за кислород трябва да бъде коригиран, и компютъра да получи информация, че ефективността на горивото(изгарянето) е постигната. HHO клетката добавя кислород към горивната смес и поради тази причина  ECU  мисли, че сместа е прекалено бедна  и че има неправилно изгаряне и бедна смес .
 

Има 3 начина за преодоляване на тази ситуация:
         а) Промяна в класациите в софтуера на ECU;
         б) Инсталиране на(EFIE),  Електронен гориво инжекционен  коректор, проектиран  с цел да се коригира напрежението от сензора за кислород  към ECU.  Той променя  получения  сигнал  и установява  равновесие между  кислородния сензор и компютъра при наличието на  HHO газ, в който има обогатен кислород. Т.е. по този начин ECU ще мисли, че има по-малко кислород в изпускателната система, отколкото в действителност.

Това ще намали подаването на гориво и ще доведе до икономисването  му.

        в) Инсталирането на  кислородни сензорни  удължители  е по-лесно и по-евтино. То е механично изменение,  което може да се монтира и демонтира за няколко минути. Ние Ви съветваме да приложите това решение.

Механичното решение на проблема може да се нарече (Нипел-Муфа) или с други думи, на мястото където се слага ламбда сондата се навива мъжкия край на един удължител, а в неговия женски край се навива ламбда сондата. Самия удължител дистанцира ламбда сондата от потока на ауспуховите газове, така че тя ще отчете по-малко количество кислород в ауспуховите газове, което ще я накара да прати по-слабо напрежение към компютъра на двигателя и той вече ще обедни сместа, която се подава към цилиндрите от инжекторите.
За изработка на такъв удължител може да се ангажира всеки стругар, който ще я направи от даден метал. Колко да е дълъг самия удължител не мога да кажа с точност, защото има различни ламбда сонди. Ако изберете този метод Ви препоръчваме да си  направете няколко. Например един удължител, който отдалечава сондата на 1 см., един на 2см. и един на 3 см. Някой от тези три ще свърши работа.

Електронно решение на проблема.

Ламбда Сондата е датчик който се намира във всеки автомобил с инжекторен тип на подаване на горивото. Нейната функция е да измерва кислородното съдържание в ауспуховите газове, според което подава сигнал на компютъра на двигателя да обогатява или обеднява съотношението в горивната смес.
При по-високо кислородно съдържание обогатява, а при по-ниско кислородно съдържание обеднява горивната смес.
Проблема, който пряко засяга Ламбда сондата и инсталация на Водороден генератор в автомобили с инжекторен тип на подаване на горивото е, че кислородното съдържание на изгорелите газове се повишава след като подаваме оксиводород (66,66% : 33,33%), което пък може да увеличи дебита на подавано гориво към двигателя и от там дори  увеличи разхода или да се изравни с предишният разход, без да имаме реален резултат от генератора, освен увеличената мощност, а в някой случай намалена мощност поради прекалено богатата смес.

1.
При Електронното решение имаме една проста схема която се свързва директно на изходния кабел от ламбда сондата. Това устройство има множества предимства пред механичното решение, защото при някой по-сложно изработени такива регулатори на изходното напрежение от ламбда сондата, можем в режим на работа на двигателя да регулираме съотношението в горивната смес, така че според момента да регулираме мощността, от която се нуждаем и с това да  намалим или увеличим разхода. Това устройство работи при двигатели с обогатители на горивната смес тип Водороден Генератор, както и на такива без обогатители на горивната смес.

Ето примерна снимка на една от тези готови платки:Къде са монтирани кислородните сензори?
Кислородните сензори измерват количеството на кислород в отработените газове. Тази информация се използва от автомобилната система на двигателя, компютъра (ECU) за контрол на работата на двигателя. Съществуват няколко вида кислородни  сензори. Тук ще разгледаме най-често използваните.

Първият ред кислородните датчици, са разположени в изпускателния колектор или преди каталитичният конвертор. Те следят количеството на кислород в отработените газове и осигуряват "feedback" сигнал на двигателя към компютъра. Ако, сензорите отчетат високо ниво на кислород, то компютърът ще получи информация, че няма достатъчно гориво и съответно ще добави гориво.


 

 

Ако нивото на кислород в отработените газове е твърде ниско, компютърът ще реши, че двигателят работи твърде богата смес и ще извади гориво. Този процес е непрекъснат - двигателят и компютърът  постоянно контролират циклите между богата и бедна смес, като контролират количествата въздух / гориво в точно съотношение за постигане на оптимално ниво.

Втори ред (надолу по веригата) кислородни сензори или кислородни датчици се намират след каталитичния  конвертор. Той следи за ефективността на катализатора.
Предния  газов датчик е единственият, на който трябва да се промени сигнала към компютъра, чрез устройството което ви предлагаме.  Вие ще получите също така и ръководство за инсталиране.

Монтиране при дизелов двигател .
Няма специални устройства или изискванията за поставяне на оксиводородната хибридна система с производство на газ според работният обем на двигателя за дизеловите и карбураторни  двигатели, с  изключение на двигателите  Hdi , при които трябва да се инсталират компонентите за  електронно впръскване на горивото (MAP / МAF / EFIE).

Сигналите, който идват от MAP / MAF   картите  и  датчиците към тях  ще  бъдат коригирани, за да показват, че ефективността на горивната смес е постигната.

Добавения  кислород  от HHO генератора   в изпускателната система, ще  накара ECU (компютъра) да мисли, че сместа е прекалено бедна, поради неправилно образуваната смес. За това устройството (EFIE) Електронен гориво инжекционен  коректор е създадено  за да регулира  напрежението  подавано от картата.

MAP/ MAF устройството, ще промени сигнала и ще установи равновесие между картата и MAP / MAF датчиците, когато HHO газта тече. Това ще направи така, че ECU(Компютъра) ще мисли, че има по-малко кислород  в изпускателната система, отколкото в действителност.

Това ще допринесе за намаляване на количеството  гориво  и ще намали разхода.
Моля, консултирайте се с нас за всички подробности, при  монтаж в бензинов инжекцион или пропан-бутан и метан.
 

Всички права запазени Landa Ltd.


НачалоНачало

Количка  

(празна)